Phụ tùng máy nén khí Sullair


   phu tung may nen khi atlas copco

Sullair

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

10B - 25 ACAC

Separator

250034-112

DB 2030

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250025-525

SH 8165

16B8 - 75 WCAC

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

408167-011

DC 3110

 

Air filter

40899

SA 6857

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

BDS 11

Separator

68561857

DE 4031

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 15

Separator

68561857

DE 4031

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 18,5 from 03/2003

Separator

02250121-500

DB 2381

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 18,5 up to 2003

Separator

250034-114

DB 2006

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 22 from 03/2003

Separator

02250121-500

DB 2381

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 22 up to 2003

Separator

250034-114

DB 2006

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 30 from 03/2003

Separator

02250121-500

DB 2381

 

Air filter

02250087-420

SA 6925

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 30 up to 2003

Separator

250034-114

DB 2006

 

Air filter

02250087-420

SA 6925

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 37

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

02250087-420

SA 6925

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

BDS 45

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

02250087-420

SA 6925

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

BDS 55

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

02250046-012

SA 6926

 

Air filter

02250046-013

SA 6927

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

BDS 7,5

Separator

68561857

DE 4031

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

BDS 75

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

02250046-012

SA 6926

 

Air filter

02250046-013

SA 6927

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

ES 6

Separator

250028-033

DA 1112

 

Air filter

250028-034

SA 6867

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

ES 8

Separator

02250106-791

DA 1143

 

Air filter

02250131-496

SA 6020

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

LS 10 25/30 HP

Separator

250034-112

DB 2200

 

Air filter

42445

SA 6869

 

Air filter

02250131-496

SA 6020

 

Oil filter

250025-525

SH 8165

LS 10 LEAK FREE

Separator

02250121-500

DB 2138

 

Air filter

02250131-496

SA 6020

 

Oil filter

250025-525

SH 8165

LS 12

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

40899

SA 6857

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 12 LEAK FREE

Separator

02250100-755

DC 3223

 

Separator

02250100-756

DC 3224

 

Air filter

02250131-498

SA 6076

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 16 - 75 ACAC

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

408167-011

DC 3110

 

Air filter

40899

SA 6857

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 16 100 HP

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

02250046-012

SA 6926

 

Air filter

02250046-013

SA 6927

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 16 24KT 60/75 HP

Separator

250034-116

DB 2198

 

Separator

250042-862

DC 3110

 

Air filter

47542

SA 6152

 

Air filter

47543

SA 6159

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 16 24KT LEAK FREE

Separator

02250100-755

DC 3223

 

Separator

02250100-756

DC 3224

 

Air filter

02250046-012

SA 6926

 

Air filter

02250046-013

SA 6927

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 24KT 100 HP

Separator

02250061-137

DB 2365

 

Separator

02250061-138

DC 3221

 

Air filter

40899

SA 6857

 

Air filter

409853

SA 6911

 

Air filter

409854

SA 6912

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 E 125/150 HP

Separator

250034-085

DB 2219

 

Separator

02250048-734

DC 3141

 

Air filter

88290001-469

 

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 S 125/150 HP

Separator

250034-085

DB 2219

 

Separator

02250048-734

DC 3141

 

Air filter

405158

SA 6818

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 S E 175/200 HP

Separator

250034-122

DB 2030

 

Separator

250034-134

DC 3114

 

Air filter

88290003-111

 

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 S LEAK FREE

Separator

250034-085

DB 2219

 

Separator

02250048-734

DC 3141

 

Air filter

02250135-148

SA 6912

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 S Sullube 125/150 HP

Separator

250034-085

DB 2219

 

Separator

02250048-734

DC 3141

 

Air filter

405158

SA 6818

 

Air filter

409853

SA 6911

 

Air filter

409854

SA 6912

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 SRF 100 HP

Separator

02250061-137

DB 2365

 

Separator

02250061-138

DC 3221

 

Air filter

40899

SA 6857

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

LS 20 Sullube 100 HP

Separator

02250061-137

DB 2365

 

Separator

02250061-138

DC 3221

 

Air filter

40899

SA 6857

 

Air filter

409853

SA 6911

 

Air filter

409854

SA 6912

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

TS 20 100 HP

Separator

250034-122

DB 2030

 

Separator

250034-134

DC 3114

 

Air filter

405158

SA 6818

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

TS 20 125/150 HP

Separator

250034-122

DB 2030

 

Separator

250034-134

DC 3114

 

Air filter

405158

SA 6818

 

Oil filter

250025-526

SH 8164

TS 20 200 HP

Separator

250034-122

DB 2030

 

Separator

250034-134

DC 3114

 

Air filter

02250135-150

 

 

Air filter

48463

SA 6374

 

Oil filter

02250139-995

 

TS 20 250 HP

Separator

250034-122

DB 2030

 

Separator

250034-134

DC 3114

 

Air filter

02250135-150

 

 

Air filter

48463

SA 6374

 

Oil filter

02250139-995

 

TS 32 200/250 HP

Separator

250034-122

DB 2030

 

Air filter

250007-838

SA 6928

 

Air filter

250007-839

SA 6929

 

Oil filter

02250139-996

 

TS 32 200/250/300 HP up to June 2002

Separator

250034-124

DC 3223

 

Separator

250034-130

DC 3139

 

Air filter

250007-838

SA 6928

 

Air filter

250007-839

SA 6929

 

Oil filter

02250139-996

 

TS 32 300/350 HP

Separator

250034-124

DC 3223

 

Separator

250034-130

DC 3139

 

Air filter

250007-838

SA6928

 

Air filter

250007-839

SA 6929

 

Oil filter

02250139-996

 

TS 32 400/500/600 HP up to June 2002

Separator

02250109-319

DC 3140

 

Separator

02250109-321

DC 3239

 

Air filter

250007-838

SA 6928

 

Air filter

250007-839

SA 6929

 

Oil filter

02250139-996

 

VS 16 30/40 HP

Separator

02250049-889

DC 3140

 

Air filter

250024-867

SA 6817

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

VS 16 50 HP

Separator

250034-124

DB 2223

 

Separator

250034-130

DC 3139

 

Air filter

250024-867

SA6817

 

Oil filter

250028-032

SH 8163

VS 20

Separator

250034-124

DB 2223

 

Separator

250034-130

DC 3139

 

Air filter

250026-148

SA 6871

 

Oil filter

250025-525

SH 8165

VS 25

Separator

02250109-319

DC 3140

 

Separator

02250109-321

DC 3239

 

Air filter

250026-683

 

 

Oil filter

250025-525

SH 8165

VS 32

Separator

02250109-319

DC 3140

 

Separator

02250109-321

DC 3239

 

Air filter

250026-120

SA 6872

 

Oil filter

250025-525

SH 8165


Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !