Phụ tùng máy nén khí Power System


   phu tung may nen khi atlas copco

Power System

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

PS 11

Separator

SP 04150001

DB 2002

 

Air filter

FA 04150002

SA 6688

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 110 DV

Separator

49005

DB 2142

 

Air filter

480025

SA 6866

 

Oil filter

470003

SH 8143

PS 15

Separator

SP 04150001

DB 2002

 

Air filter

FA 04150002

SA 6688

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 18

Separator

SP 18220001

DB 2003

 

Air filter

FA 18220002

SA 6717

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 22

Separator

SP 18220001

DB 2003

 

Air filter

FA 18220002

SA 6717

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 30

Separator

SP 30370001

DB 2123

 

Air filter

FA 30370002

SA 6021

 

Oil filter

FO 18370000

SH 8130

PS 37

Separator

SP 30370001

DB 2123

 

Air filter

FA 30370002

SA 6021

 

Oil filter

FO 18370000

SH 8130

PS 4

Separator

SP 04150001

DB 2002

 

Air filter

FA 04150002

SA 6688

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 404

Separator

490008

DF 5010

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

 

PS 407 - 411

Separator

490009

DF 5005

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

 

PS 5.5

Separator

SP 04150001

DB 2002

 

Air filter

FA 04150002

SA 6688

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 7.5

Separator

SP 04150001

DB 2002

 

Air filter

FA 04150002

SA 6688

 

Oil filter

FO 04220000

SH 8143

PS 70 DV

Separator

490005

DB 2124

 

Air filter

480023

SA 6665

 

Oil filter

470003

SH 8145

PS 90 DV

Separator

49005

DB 2124

 

Air filter

480023

SA 6665

 

Oil filter

470003

SH 8145


Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !