Phụ tùng máy nén khí Mattei


   phu tung may nen khi atlas copco

Mattei

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

1015 AC- ERC (25cv)

Separator

30732

DA 1077 x 3

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

cr21g30319

SH 8189

1018 AC- ERC (25cv)

Separator

30732

DA 1077 x 3

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

cr21g30319

SH 8189

1022 AC- ERC (25cv)

Separator

30732

DA 1077 x 3

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

cr21g30319

SH 8189

110 AC- ERC (20cv)

Separator

12857

DA 1015

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

110 AC- ERC (20cv)

Separator

30732

DA 1077

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

114 AC- ERC (20cv)

Separator

12857

DA 1015

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

114 AC- ERC (20cv)

Separator

30732

DA 1077

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

120 AC- ERC (20cv)

Separator

11131

DA 1014 x5

 

Air filter

PE 605

SA 6571

 

Oil filter

cr21a10641

 

120 AC- ERC (20cv)

Separator

30725

DA 1063 x 5

 

Air filter

10633 new type

SA 6007

 

Oil filter

cr21a10641

 

130 AC- ERC (30cv)

Separator

11131

DA 1014

 

Air filter

PE 605

SA 6571

 

Oil filter

 

 

130 AC- ERC (30cv)

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

10633 new type

SA 6007

 

Oil filter

 

 

134 AC- ERC (30cv)

Separator

12857

DA 1015

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

134 AC- ERC (30cv)

Separator

30732

DA 1077

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

140 AC- ERC (30cv)

Separator

11131

DA 1014 x5

 

Air filter

PE 605

SA 6571

 

Oil filter

cr21a10641

 

140 AC- ERC (30cv)

Separator

30725

DA 1063 x 5

 

Air filter

10633 new type

SA 6007

 

Oil filter

cr21a10641

 

180 AC- ERC (40cv)

Separator

11131

DA 1014 x 10

 

Air filter

10442

SA 6568

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

180 AC- ERC (40cv)

Separator

30725

DA 1063 x 10

 

Air filter

10919 new type

SA 6008

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

200 AC- ERC (40cv)

Separator

11131

DA 1014 x 10

 

Air filter

10442

SA 6568

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

200 AC- ERC (40cv)

Separator

30725

DA 1063 x 10

 

Air filter

10919 new type

SA 6008

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

2030 AC- ERC (40cv)

Separator

30733

DA 1064

 

Air filter

30566

SA 6578

 

Oil filter

cr21h30581

SH 8173

2037 AC- ERC (40cv)

Separator

30733

DA 1064 x 4

 

Air filter

30566

SA 6578

 

Oil filter

cr21h30581

SH 8173

2045 AC- ERC (60cv)

Separator

30733

DA 1064 x 4

 

Air filter

30566

SA 6578

 

Oil filter

cr21h30581

SH 8173

215 AC- ERC (50cv)

Separator

11131

DA 1014 x 10

 

Air filter

10442

SA 6568

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

215 AC- ERC (50cv)

Separator

30725

DA 1063 x 10

 

Air filter

10919 new type

SA 6008

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

22 AC- ERC

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

 

 

23 AC- ERC

Separator

11131

DA 1014

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

 

 

23 AC- ERC

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

 

 

250 AC- ERC (60cv)

Separator

11131

DA 1014 x 10

 

Air filter

10442

SA 6568

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

250 AC- ERC (60cv)

Separator

30725

DA 1063 x 10

 

Air filter

10919 new type

SA 6008

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

260 AC- ERC (60cv)

Separator

11131

DA 1014 x 10

 

Air filter

10919

SA 6008

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

260 AC- ERC (60cv)

Separator

30725

DA 1063 x 10

 

Air filter

10919

SA 6008

 

Oil filter

cr21c8123a

SH 8170

300 AC- ERC (75cv)

Separator

11131

DA 1014 x 12

 

Air filter

3

SA 6009

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

300 AC- ERC (75cv)

Separator

30725

DA 1063 x 12

 

Air filter

13011 new type

SA 6011

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

33 PU 10 (7.5cv)

Separator

11131

DA 1014

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

O941/1

 

33 PU 10 (7.5cv)

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

O941/1

 

33 PUA 10 (7.5cv)

Separator

11131

DA 1014

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

O941/1

 

33 PUA 10 (7.5cv)

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

O941/1

 

33 PUT 10 (7.5cv)

Separator

11131

DA 1014

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

O941/1

 

33 PUT 10 (7.5cv)

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

O119

SA 6010

 

Oil filter

O941/1

 

350 AC- ERC (75cv)

Separator

30725

DA 1063 x 12

 

Air filter

13011 new type

SA 6011

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

350 AC- ERC (75cv)

Separator

11131

DA 1014 x 12

 

Air filter

3

SA 6009

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

38 AC- ERC (10cv)

Separator

20113

DA 1032

 

Air filter

20153

SA 6014

 

Oil filter

cr21e20097

SH 8171

400 AC-ERC (100cv)

Separator

11131

DA 1014 x 12

 

Air filter

3

SA 6009

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

400 AC-ERC (100cv)

Separator

30725

DA 1063 x 12

 

Air filter

13011 new type

SA 6011

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

4055

Separator

32486

DB 2424

 

Air filter

32450

SA 6036

 

Oil filter

32179

SH 8144

4075

Separator

32486

DB 2424

 

Air filter

32450

SA 6036

 

Oil filter

32179

SH 8144

4090

Separator

32486

DB 2424

 

Air filter

32450

SA 6036

 

Oil filter

32179

SH 8144

43 AC-ERC PU (10cv)

Separator

12857

DA 1015

 

Air filter

10633

SA 6007

 

Oil filter

O941

 

43 AC-ERC PU (10cv)

Separator

30732

DA 1077

 

Air filter

10633

SA 6007

 

Oil filter

O941

 

44 AC- ERC

Separator

20113

DA 1032

 

Air filter

20153

SA 6014

 

Oil filter

cr21e20097

SH 8171

450 AC-ERC (100cv)

Separator

30725

DA 1063 x 12

 

Air filter

13011 new type

SA 6011

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

450 AC-ERC (100cv)

Separator

11131

DA 1014 x 12

 

Air filter

3

SA 6009

 

Oil filter

cr21d11031

SH 8172

504 AC-ERC (5.5cv)

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

30393

SA 6015

 

Oil filter

cr21f30389

SH 8190

505 AC-ERC (7.5cv)

Separator

30725

DA 1063

 

Air filter

30393

SA 6015

 

Oil filter

cr21f30389

SH 8190

507 AC-ERC (10cv)

Separator

20113

DA 1032

 

Air filter

20153

SA 6014

 

Oil filter

cr21e20097

SH 8171

511 AC-ERC (15cv)

Separator

20113

DA 1032

 

Air filter

20153

SA 6014

 

Oil filter

cr21e20097

SH 8171

58 AC-ERC (15cv)

Separator

20113

DA 1032

 

Air filter

20153

SA 6014

 

Oil filter

cr21e20097

SH 8171

64 AC-ERC

Separator

20113

DA 1032

 

Air filter

20153

SA 6014

 

Oil filter

cr21e20097

SH 8171

66 AC-ERC

Separator

13815

DA 1013 x 3

 

Air filter

10627

SA 6006

 

Oil filter

cr21a10641

 

90 AC-ERC (25cv)

Separator

12857

DA 1015 x 3

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

90 AC-ERC (25cv)

Separator

30732

DA 1077

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

94 AC-ERC (20cv)

Separator

12857

DA 1015

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 

94 AC-ERC (20cv)

Separator

30732

DA 1077

 

Air filter

30336

SA 6016

 

Oil filter

 

 Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !