Phụ tùng máy nén khí Bottarini


        phu tung may nen khi atlas copco

Bottarini

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

GBV 10 fino al 92

Separator

221056

DB 2004

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 10

Separator

221046

DF 5005

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 100 10 bar

Separator

221100

DB 2020

 

Air filter

220905

SA 6245

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 100 7,5 bar

Separator

221043

DB 2020

 

Air filter

220905

SA 6245

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 125 10 bar

Separator

221043

DB 2020

 

Air filter

220905

SA 6245

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 125 7,5 bar

Separator

221004

DC 3207

 

Air filter

220980

SA 6025

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 15 fino al 92

Separator

221056

DB 2004

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 15

Separator

221046

DF 5005

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 150 10 bar

Separator

221065

DB 2030

 

Air filter

220980

SA 6025

 

Oil filter

220912

SH 8108

GBV 150 7.5 bar

Separator

221100

DB 2020

 

Air filter

220905

SA 6245

 

Oil filter

220912

SH 8108

GBV 180 10 bar

Separator

221065

DB 2030

 

Air filter

220980

SA 6025

 

Oil filter

220912

SH 8108

GBV 180 7.5 bar

Separator

221050

DB 2395

 

Air filter

220980

SA 6025

 

Oil filter

220912

SH 8108

GBV 20 fino al 92

Separator

221056

DB 2004

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 20

Separator

221046

DF 5005

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 25

Separator

221090

DB 2006

 

Air filter

220901

SA 6038

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 30

Separator

221090

DB 2006

 

Air filter

220901

SA 6038

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 40

Separator

221091

DB 2009

 

Air filter

220902

SA 6021

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 5

Separator

221055

DF 5010

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 50

Separator

221092

DB 2012

 

Air filter

220902

SA 6021

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 60

Separator

221092

DB 2012

 

Air filter

220902

SA 6021

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 75

Separator

221092

DB 2012

 

Air filter

220903

SA 6233

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 75

Separator

221093

DB 2018

 

Air filter

220903

SA 6233

 

Oil filter

220911

SH 8107

GBV 7.5

Separator

221055

DF 5010

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

GBV 95

Separator

221042

DB 2018

 

Air filter

220905

SA 6245

 

Oil filter

220911

SH 8107

KS 4-7-10

Separator

221055

DF 5010

 

Air filter

223452

SA 6653

 

Oil filter

220977

SH 8206

KS 9-12-18

Separator

221046

DF 5005

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220977

SH 8206

KS 22

Separator

221046

DF 5005

 

Air filter

220913

SA 6688

 

Oil filter

220910

SH 8143

KS 28-35

Separator

221029

DF 5004

 

Air filter

220901

SA 6038

 

Oil filter

220910

SH 8143

KS 44

Separator

221029

DF 5004

 

Air filter

220959

SA 6365

 

Oil filter

220910

SH 8143

KS 58-67

Separator

221022

DB 2132

 

Air filter

220902

SA 6021

 

Oil filter

220910

SH 8143

KS 96

Separator

223456

DC 3203

 

Air filter

223469

SA 6665

 

Oil filter

223475

SH 8149


Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !