Phụ máy nén khí Atlascopco GA55

Phụ tùng lọc thay thế hiệu SOTRAS - ITALY cho máy nén khí Atlas Copco

Model: GA 55

Lọc tách nhớt 1202741900 = DC 3085
Lọc gió 1619279800 = SA 6036
Lọc nhớt 1613610500 = SH 8107

GA 55 from 1995
Lọc tách nhớt 1613730600 = DC 3085
Lọc gió 1613740800 = SA 6665
Lọc nhớt 1613610500 = SH 8107

GA 55 from 1996
Lọc tách nhớt 1613800700 = DC 3110
Lọc gió 1613740800 = SA 6665
Lọc nhớt 1613610500 = SH 8107

GA 55 from 2000
Lọc tách nhớt 1613955900 = DC 3217
Lọc gió 1613950100 = SA 6980
Lọc nhớt 1613610500 = SH 8107
 
GA 55 C
Lọc tách nhớt 2901085800 = DC 3219
Lọc gió 1613950100 = SA 6980
Lọc nhớt 1613610500 = SH 8107

GA 55 PLUS
Lọc tách nhớt 1622365600 = DC 3266
Lọc gió 1613950300 = SA 6981
Oil filter 1622365200 = SH 8267

Vui lòng liên hệ

--------------------------

Nguyễn Do Liêm (Mr)

Mobile: 0986343933

Skype: bennynguyen_82

Email: liem.nd@hopnhatvn.com 

Website1:  www.keltec.com.vn         Email1: sales@keltec.com.vn   

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !