Phụ máy nén khí Atlascopco GA22

Phụ tùng lọc thay thế hiệu SOTRAS - ITALY cho máy nén khí Atlas Copco

Model: GA 22

Separator 1612386900 = DC 3001

Air filter 1619126900 = SA 6031

Oil filter 1613610500 = SH 8107


Model: GA 22 from 1993

Separator 1613692100 = DC 3066

Air filter 1619126900 = SA 6031

Oil filter 1613610500 = SH 8107


Model: GA 22 from 1995

Separator 1613750200 = DC 3077

Air filter 1619126900 = SA 6031

Oil filter 1613610500 = SH 8107


Model: GA 22 FF from 2000

Separator 1622007900 = DE 4033

Air filter 1613872000 = SA 6931

Oil filter 1613610500 = SH 8107


Model: GA 22 FF from 2002

Separator 1622051600 = DE 4039

Air filter 1613872000 = SA 6931

Oil filter 1613610500 = SH 8107


Model: GA 22 PLUS

Separator 2901196300 = DC 3292

Air filter 1613872000 = SA 6931

Oil filter 1613610500 = SH 8107Vui lòng liên hệ

--------------------------

Nguyễn Do Liêm (Mr)

Mobile: 0986343933

Skype: bennynguyen_82

Email: liem.nd@hopnhatvn.com 

Website1:  www.keltec.com.vn         Email1: sales@keltec.com.vn   

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !