Máy sấy khí hấp thụ (Regenerative Air Dryer)

Máy sấy khí kiểu hấp thụ (Regenerative Air Dryer)

We manufacture all types of regenerative(Adsorption) dryers ,our customers :Rubber, Steel ,Nemak,Top 500 company ,and other power station and etc.

  • Máy sấy khí kiểu hấp thụ -40℃ và -70(Heatless Regeneration Compressed Air Dryer)
  • Máy sấy khí kiểu hấp thụ -40℃ và -70℃  (External heat Regeneration Compressed Air Dryer)
  • Máy sấy khí kiểu hấp thụ -40℃ và -70℃  (Blower Purge Regeneration Compressed Air Dryer)

Download catalogue tại đây hoặc gửi email sales@phutungmaynenkhi.com để biết thêm chi tiết

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
        0986 343 933
Newsletter

Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !