Máy sấy khí

keltec.com.vn hiện đang phân phối các loại Máy Sấy khí tại Việt Nam

Máy sấy khí tác nhân lạnh (Refrigeration Air Dryer)

Stainless steel heat exchanger ,all famous brand components which could be used in food and medicine industry.

Máy sấy khí kiểu hấp thụ (Regenerative Air Dryer)

We manufacture all types of regenerative(Adsorption) dryers ,our customers :Rubber, Steel ,Nemak,Top 500 company ,and other power station and etc.